เกี่ยวกับการตอบคำถามระหว่างวันหยุดยาว


ขอบคุณทุกท่านให้การสนับสนุน"โทรัมออนไลน์ (Toram Online)" เสมอมา

29 เมษายน 2022 (วันศุกร์) ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2022 (วันพฤหัสบดี)

ท่านสามารถส่งแบบสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา แต่การตอบคำถามจะเริ่มตอบในที่ 6 พ.ค. 2022(วันศุกร์)

และขอให้ท่านโปรดเข้าใจว่าการตอบคำถามจะใช้เวลานานกว่าช่วงเวลาที่เปิดให้บริการปกติ

ทางทีมงานต้องขออภัยที่ทำให้ท่านได้รับความไม่สะดวก

สำหรับการดูแลเซิฟเวอร์ยังคงทำงานเป็นปกติตลอดช่วงวันหยุด