ข้อกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการค้าพิเศษ

บริษัทที่จัดจำหน่าย

ASOBIMO,Inc.


2-36-1 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0014 JAPAN


เบอร์โทรศัพท์

+81-3-5927-1702
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11:00 น. ถึง 18:00 น. (JST/GMT+9)


ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

ประธานบริหาร Kazunori Kondo


ติดต่อ

E-MAIL:support@toram.jp


ชื่อ, ประเภท และเนื้อหาสำคัญของการให้บริการ

ให้บริการซอฟแวร์บนสมาร์ทโฟนและดิจิตอลคอนเทนต์อื่นๆ


วิธีการชำระเงิน

คอร์ส 30 วัน
จำนวนเงินจะปรากฏบนหน้าจอตอนที่ซื้อ

การเรียกเก็บเงินการเรียกเก็บเงินเฉพาะบุคคล
จำนวนเงินจะปรากฏบนหน้าจอตอนที่ซื้อ

Google Wallet


เกี่ยวกับการซื้อออร์บ

ออร์บสามารถนำไปใช้ได้ในร้านค้าออร์บ


ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นนอกเหนือจากการซื้อผลิตภัณฑ์

ค่าบริการการสื่อสารข้อมูล


วิธีการชำระเงินและระยะเวลา

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทที่ให้บริการชำระเงิน


ระยะเวลาที่ได้รับ

ทันทีที่ซื้อ


การแลกเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์

ตามลักษณะของสินค้าที่เป็นดิจิทัลคอนเทนต์จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนได้


ความรับผิดต่อข้อบกพร่อง

ในกรณีที่ ASOBIMO ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าจากความประมาท (ยกเว้นที่เกิดจากความตั้งใจ หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง) ตามที่กฏหมายแอปพลิเคชัน, ข้อบังคับ หรือด้วยเหตุผลอื่นกำหนด จำนวนความรับผิดชอบต่อค่าความเสียหายนั้น

ข้อมูล

©ASOBIMO,Inc. All Rights Reserved.