ข้อกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการค้าพิเศษ

บริษัทที่จัดจำหน่าย


, , , ,


ข้อมูลการติดต่อ

โปรดติดต่อจาก “ติดต่อสอบถาม

บริษัทจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผ่านทางอีเมลให้กับท่านที่มีความประสงค์จะขอรับ

ท่านที่ต้องการเบอร์โทรศัพท์โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางติดต่อสอบถามที่อยู่ด้าน


ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

ประธานบริหาร 


ติดต่อ

E-MAIL:support@toram.jp


ชื่อ, ประเภท และเนื้อหาสำคัญของการให้บริการ

ให้บริการซอฟแวร์บนสมาร์ทโฟนและดิจิตอลคอนเทนต์อื่นๆ


วิธีการชำระเงิน

คอร์ส 30 วัน
จำนวนเงินจะปรากฏบนหน้าจอตอนที่ซื้อ

การเรียกเก็บเงินการเรียกเก็บเงินเฉพาะบุคคล
จำนวนเงินจะปรากฏบนหน้าจอตอนที่ซื้อ

วิธีการชำระเงินที่ใช้ได้:
จะชำระเงินโดยวิธีที่ทางบริษัทระบุไว้ต่างหากในระหว่างขั้นตอนการซื้อ


เกี่ยวกับการซื้อออร์บ

ออร์บสามารถนำไปใช้ได้ในร้านค้าออร์บ


ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นนอกเหนือจากการซื้อผลิตภัณฑ์

ค่าบริการการสื่อสารข้อมูล


วิธีการชำระเงินและระยะเวลา

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทที่ให้บริการชำระเงิน


ระยะเวลาที่ได้รับ

ทันทีที่ซื้อ


การแลกเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์

ตามลักษณะของสินค้าที่เป็นดิจิทัลคอนเทนต์จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนได้


ความรับผิดต่อข้อบกพร่อง

ในกรณีที่ ASOBIMO ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าจากความประมาท (ยกเว้นที่เกิดจากความตั้งใจ หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง) ตามที่กฏหมายแอปพลิเคชัน, ข้อบังคับ หรือด้วยเหตุผลอื่นกำหนด จำนวนความรับผิดชอบต่อค่าความเสียหายนั้น