การเข้าร่วมกิลด์หรือรับสมัครสมาชิกกิลด์โดยใช้บอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์บอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์เป็นฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้เพื่อรับสมัครสมาชิกกิลด์ หรือค้นหาและสมัครเข้ากิลด์ที่กำลังประกาศรับสมาชิกภายในเกมได้

ในการค้นหาและเข้าร่วมกิลด์ที่กำลังประกาศรับสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีเลเวล 40 ขึ้นไปและผ่านภารกิจเนื้อเรื่องบทที่ 1 ก่อน
สามารถใช้บอร์ดประกาศรับสมัครสมาชิกกิลด์ได้ที่พนักงานกิลด์

*สามารถใช้พนักงานกิลด์ได้ตั้งแต่เลเวล 15 ขึ้นไป
*มีแค่กิลด์มาสเตอร์หรือรองมาสเตอร์เท่านั้นที่สามารถแก้ไขบอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์ได้

★:การค้นหาและสมัครเข้ากิลด์ที่กำลังประกาศรับสมาชิก

★:การรับสมาชิกกิลด์โดยใช้บอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์


หากคุณไม่ได้สังกัดกิลด์อยู่ในปัจจุบัน คุณจะสามารถค้นหากิลด์ที่กำลังประกาศรับสมาชิกหรือสมัครเข้าร่วมกิลด์จากบอร์ดประกาศได้
ในการค้นหาและเข้าร่วมกิลด์ที่กำลังประกาศรับสมัครสมาชิก คุณจะต้องมีเลเวล 40 ขึ้นไปและผ่านภารกิจเนื้อเรื่องบทที่ 1 ก่อน

การค้นหากิลด์ที่กำลังประกาศรับสมัครสมาชิก


คุณสามารถค้นหากิลด์ที่กำลังประกาศรับสมัครสมาชิกกิลด์ได้จาก [เมนู > คอมมูนิตี้ > กิลด์ / Guild > เข้าร่วมกิลด์]ในการค้นหากิลด์ คุณสามารถค้นหาได้โดยการใส่เงื่อนไขที่กิลด์ตั้งค่าไว้หรือชื่อกิลด์

การคัดเลือกไม่กำหนด / ตอบรับโดยอัตโนมัติ / ตอบรับด้วยตนเอง
เงื่อนไขการเข้าร่วมไม่กำหนด / เลเวลสูงสุด / เวลาเล่นรวม / ระดับการดำเนินเนื้อเรื่อง
ค้นหาชื่อกิลด์สามารถค้นหากิลด์ได้จากชื่อกิลด์
ค้นหากิลด์มาสเตอร์สามารถค้นหากิลด์ได้จากชื่อกิลด์มาสเตอร์
เมื่อเลือก "ค้นหากิลด์" จะแสดงกิลด์ที่ตรงกับเงื่อนไขและชื่อที่ใช้ในการค้นหา


คุณสามารถเข้าร่วมกิลด์ที่ต้องการได้จาก [สมัครเข้าร่วม > สมัครเข้าร่วม]

สำหรับกิลด์ที่ตั้งค่าการคัดเลือกเป็น "ตอบรับด้วยตัวเอง" คุณจะยังเข้ากิลด์ไม่ได้จนกว่าทางกิลด์ที่รับสมัครจะตอบรับการสมัครของคุณ

กลับไปบนสุด

การรับสมาชิกกิลด์โดยใช้บอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์สามารถใช้บอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์ได้โดยการคุยกับพนักงานกิลด์แล้วเลือก เ[เมนู > บอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์]

*สามารถใช้พนักงานกิลด์ได้ตั้งแต่กิลด์เลเวล 15 ขึ้นไป
*บอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์สามารถแก้ไขได้โดยกิลด์มาสเตอร์และรองมาสเตอร์เท่านั้น


การตั้งค่าเงื่อนไขบอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์


ในการเริ่มการรับสมัครสมาชิกกิลด์บนบอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์จะต้องกำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้

การคัดเลือก

ตอบรับอัตโนมัติยอมรับการสมัครเข้าร่วมกิลด์โดยอัตโนมัติ
ตอบรับด้วยตัวเองยอมรับการสมัครหรือปฏิเสธการเข้าร่วมกิลด์ด้วยตัวเอง

เงื่อนไขการเข้าร่วม

เลเวลสูงสุดตั้งได้ตั้งแต่เลเวล 40 ขึ้นไป
เวลาเล่นรวมตั้งได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
ระดับการดำเนินเนื้อเรื่องตั้งได้ตั้งแต่บทที่ 2 ตอนที่ 10 เป็นต้นไป

คอมเม้นท์

คุณสามารถตั้งค่าคอมเม้นท์ที่แสดงอยู่บนหน้าค้นหากิลด์


วิธีตอบรับการสมัครเข้าร่วมกิลด์


หากคุณตั้งค่าการคัดเลือกเป็นตอบรับด้วยตนเอง คุณสามารถตรวจสอบการสมัครหลังจากลงบอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์ไปแล้วได้จาก [เมนู > ประกาศ > มีผู้สมัครเข้ากิลด์] หรือดูได้จาก [คอมมูนิตี้ > กิลด์ > ดูการสมัครเข้ากิลด์]

นอกจากนี้เมื่อมีผู้สมัครเข้ากิลด์จะมีไอคอนแจ้งเตือนไปยังกิลด์มาสเตอร์และรองมาสเตอร์ คุณสามารถตรวจสอบการสมัครได้จากการแจ้งเตือนเช่นเดียวกัน


เมื่อเลือกเข้าร่วมจะเป็นการตอบรับให้ผู้เล่นคนนั้นเข้าร่วมกิลด์ แต่ถ้าเลือก ☓ จะเป็นการปฏิเสธไม่ให้ผู้เล่นคนนั้นเข้าร่วมกิลด์

หากต้องการหยุดรับสมาชิกบนบอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์ให้ไปคุยกับพนักงานกิลด์แล้วเลือก [เมนู > บอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์ > ยกเลิกการสมัคร]

*แม้ว่าการรับสมัครจะสิ้นสุดลง แต่ที่สมัครเข้ามาตอนรับสมัครจะยังคงอยู่
*การรับสมัครบนบอร์ดประกาศรับสมัครกิลด์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเงื่อนไขต่อไปนี้
- จำนวนสมาชิกในกิลด์เต็ม
- มีจำนวนผู้สมัครถึงจำนวนสูงสุด (100 คน)

กลับไปบนสุด