ติดต่อสอบถาม

กรุณาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและ คำถามที่พบบ่อย ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก่อนทำการติดต่อสอบถาม
ในกรณีที่ท่านได้ส่งแบบสอบถามเข้ามา จะถือว่าท่านได้ทำการยอมรับข้อตกลงด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


▼สเปคอุปกรณ์ที่แนะนำ

▼[Android] การอัพเดทแอปพลิเคชัน

▼เกี่ยวกับการย้ายข้อมูลของเกม

หลักเกณฑ์การติดต่อสอบถาม

1. ทีมงานจะตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. เพื่อการตรวจสอบข้อมูลของคาแรคเตอร์ กรุณาทำการติดต่อสอบถามผ่านแบบฟอร์มที่อยู่ภายในแอปพลิเคชัน
และกรุณาทำการติดต่อสอบถามผ่านแบบฟอร์มที่อยู่ภายในเว็บไซต์ในกรณีที่ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันไม่ได้เท่านั้น

3. จะไม่มีการตอบคำถามเรื่องกลยุทธ์ของเกม
และถึงแม้จะไม่ใช่กลยุทธ์ของเกม แต่ก็อาจมีบางคำถามที่ทีมงานไม่สามารถตอบได้เช่นกัน

4. การตอบบางคำถามอาจต้องใช้เวลา
ผู้สอบถามไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการตอบคำถาม หรือระบุว่าขอให้ตอบอย่างเร่งด่วนได้

5. ในกรณีที่การตอบกลับด้วยอีเมลส่งไปไม่ถึง หรือขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถาม
ทางทีมงานอาจทำการติดต่อผู้สอบถามด้วยวิธีอื่น

6. สำหรับการสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความคิดเห็น" "บัค" และ "รายงานการละเมิด" ตามกฎพื้นฐาน ไม่ว่าท่านจะทำการสอบถามผ่านทางช่องทางใด ทีมงานจะไม่มีการตอบคำถามลงลึกในรายละเอียดเป็นรายบุคคล
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อาจจะมีบางกรณีที่จะตอบเป็นรายบุคคลได้เช่นกัน

7. ในกรณีที่มีการส่งคำถามหรือความประสงค์เข้ามาหลายข้อใน 1 ครั้ง
ทางทีมงานอาจจะต้องใช้เวลาในการให้คำตอบ โปรดสอบถามเข้ามาทีละคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน

8. ทางทีมงานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ไม่เกิน 1 ปีก่อนหน้านับจากวันที่ท่านทำการสอบถามเข้ามา

9.ในกรณีที่มีอิโมจิหรือตัวอักษรที่มีกราฟฟิคอื่นๆ รวมอยู่ อาจจะทำให้ทางทีมงานไม่ได้รับข้อความที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ใช้ฟอนต์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ (ฟอนต์ที่เป็นค่ามาตรฐาน)

ระยะเวลาในติดต่อสอบถาม

การติดต่อสอบถามสามารถทำได้ตลอด 24 ชม. แต่ทีมงานจะตอบคำถามในเวลาทำการของบริษัท 11:00-18:00 น. (ตามเวลาญี่ปุ่น) ในระยะเวลาไม่เกิน โดยไม่นับรวมวันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดของบริษัท สำหรับคำถามที่ได้รับนอกเวลาทำการ
ในกรณีที่ท่านติดต่อสอบถามมานอกเวลาทำการ ทีมงานจะตอบกลับไปยังอีเมลที่กรอกมาในแบบฟอร์มติดต่อสอบถามหลังจากเริ่มทำการ
โปรดทำความเข้าใจและขอความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้

ขั้นตอนการติดต่อสอบถาม

1. ผู้ที่ส่งแบบสอบถามจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติทันทีเมื่อแบบสอบถามส่งมาถึงทีมงานโทรัมออนไลน์ โปรดอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในอีเมลตอบกลับอัตโนมัติด้วย

2. หลังจากที่ได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ ทางทีมงานจะทำการตอบคำถามภายในเวลาทำการของบริษัท

3. อาจมีบางกรณีที่ทางทีมงานจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่สอบถามเข้ามา

*ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ มีความเป็นไปได้ว่าท่านกรอกอีเมลไม่ถูกต้อง หรือมีการตั้งค่าปฏิเสธการรับสแปมเมล
ก่อนทำการสอบถามใหม่อีกครั้ง โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลที่กรอก และดูว่าได้ตั้งค่าให้รับอีเมลจากโดเมน @toram.jp เอาไว้หรือยัง

ติดต่อสอบถามทางอีเมล