มาตรการสำหรับผู้ละเมิด

หากบริษัทพบว่ามีการละเมิดข้อห้ามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานของ "โทรัมออนไลน์" ผู้ที่ละเมิดจะได้รับบทลงโทษตามดุลยพินิจของบริษัทตามที่ระบุไว้

*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของบทลงโทษที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

ระดับของบทลงโทษ

ในเกมจะมีบทลงโทษอยู่ 7 ระดับ และระดับของการลงโทษจะรุนแรงขึ้นหากผู้ละเมิดยังคงทำความผิดซ้ำ
ระดับของบทลงโทษที่ผู้ละเมิดได้รับจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของสิ่งที่ได้กระทำ นอกจากนี้ผู้ละเมิดอาจได้รับบทลงโทษนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้
บริษัทจะไม่แจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับสาเหตุที่ได้ทำการลงโทษ
หากได้รับบทลงโทษแล้ว จะไม่มีการยกเลิกการทำโทษหรือการลดหย่อนใดๆ
ในกรณีที่เป็นผู้มีประวัติเคยได้รับการลงโทษ อาจไม่สามารถรับแคมเปญหรือใช้งานบริการบางส่วนได้
นอกจากนี้โดยปกติแล้วจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเรื่องการลงโทษ แต่มีบางกรณีที่ผู้ละเมิดอาจได้รับคำเตือนส่งผ่านไปทางจดหมายในเกมก่อนการลงโทษ
บทลงโทษจะถูกบังคับใช้กับบัญชีผู้ใช้ ไม่ใช่เพียงคาแรคเตอร์ที่ได้ทำการละเมิดเท่านั้น
แม้ว่าคาแรคเตอร์ที่ทำการละเมิดจะเป็นคนละตัวกัน แต่อยู่ในบัญชีผู้ใช้เดียวกัน ระดับของบทลงโทษที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ระดับ จำกัดการสนทนา จำกัดการเทรด จำกัดการล็อกอิน
1 1 ชั่วโมง - -
2 24 ชั่วโมง - -
3 72 ชั่วโมง - -
4 120 ชั่วโมง - -
5 168 ชั่วโมง ถาวร -
6 ถาวร ถาวร -
7 ถาวร ถาวร ถาวร

อาจมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด

-จำกัดฟังก์ชันการสนทนาในวงกว้าง
-จำกัดฟังก์ชันการเทรด/จำกัดฟังก์ชันในมาร์เก็ตและฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ทำให้ข้อมูลคาแรคเตอร์กลับไปสู่ค่าเริ่มต้น
-เปลี่ยนข้อมูลคาแรคเตอร์
-ยึดไอเท็มคืน
-ยึดค่าเงินในเกมคืน

*การจำกัดฟังก์ชันการเทรด, ฟังก์ชันในมาร์เก็ต และฟังก์ชันการสนทนา จะรวมถึงการจำกัดฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย


การทำงานของ GM

GM คือ คำย่อของ GameMaster (เกมมาสเตอร์)
ผู้ที่เป็น GM จะมีหน้าที่คอยดูแลและดำเนินการจัดการสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้การบริการในเกมเป็นไปอย่างเหมาะสม

ข้อยกเว้น

บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาภายในเกมได้ เพื่อปกป้องลูกค้าและเกมจากการกระทำอันเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

การติดต่อรับส่งข้อมูล

เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดหรือความข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกม GM จะเป็นผู้รายงานปัญหาให้กับฝ่ายบริหารและฝ่ายพัฒนาเกม
เมื่อผู้เล่นพบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเกม ผู้เล่นจะต้องรายงานปัญหานั้นให้บริษัทรับรู้
หากผู้เล่นไม่รายงานปัญหาที่เกิด GM และทีมงานจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมทั้งความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้
กรุณารายงานปัญหาที่พบผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อสอบทางที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์ทางการของเกม

คำเตือนภายในเกม

โดยปกติแล้ว GM และทีมงานจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เล่นทำในเกม แต่ในกรณีที่มีดุลยพิจว่าเห็นสมควร GM จะทำการตักเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และอาจขอให้ทำการเคลื่อนไหวออกจากพิกัดที่แจ้ง หรือกระทำการใด ๆ หากผู้เล่นไม่ทำตาม GM มีสิทธิ์ลงโทษตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการสำหรับเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรการสำหรับผู้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

สำหรับการดำเนินการกับเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรการสำหรับผู้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน ทางทีมงานจะพิจารณาหรือจัดการประชุมหารือกันเพื่อตัดสินตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่ใกล้เคียงกันโดยมีมาตรฐานอยู่บนสามัญสำนึก, ความถูกต้อง และความยุติธรรม

เรื่องที่ GM และทีมงานจะไม่ดำเนินการ

1.จะไม่แทรกแซงปัญหาที่เกิดระหว่างผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือนอกเกม
2.GM และทีมงานจะไม่มอบผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็ตาม
3.GM และทีมงานจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือพาสเวิร์ดภายในเกมไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

การบังคับใช้บทลงโทษ

จะมีการลงโทษทันทีหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานจริง แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตก็ตาม

ตัวอย่างการสมัคร

ตัวอย่างการบังคับใช้บทลงโทษ
แต่ในกรณีที่ทีมงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนามุ่งร้ายหรือมีผลเสียหายรุนแรง ระดับของโทษที่ได้รับอาจรุนแรงกว่าที่ระบุไว้


- การใช้คำหยาบคายและภาษาที่ไม่เหมาะสม-

การใช้คำหยาบคายและภาษาที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลอื่น
ในกรณีที่รุนแรงผู้กระทำอาจถูกระงับฟังก์ชันการสนทนาเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือระงับถาวร

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป

*ในกรณีที่ทั้งผู้แจ้งและผู้ที่โดนแจ้งใช้คำหยาบคายและภาษาที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน จะได้รับโทษทั้งสองฝ่าย

- การใช้ข้อความล่วงละเมิด -

การใช้ข้อความล่วงละเมิดทางเพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์, คนพิการ

*แม้ว่าข้อความจะถูกปิดบังหรือซ่อนไว้บางส่วน แต่ถ้าตีนัยได้ตามความหมายดังกล่าวก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

- การตั้งชื่อคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมาะสม -

การใช้ข้อความล่วงละเมิดทางเพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์, คนพิการ
นอกจากนี้ชื่อบุคคลและคำที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรซึ่งเป็นที่รู้จักดีในวงสังคมก็ห้ามใช้ทั้งหมด
ชื่อคาแรคเตอร์ที่ชวนเชื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็น GM, ทีมงาน, ทีมพัฒนา หรือคนของทางบริษัทก็ถือเป็นคำต้องห้ามเช่นกัน

*แม้ว่าข้อความจะถูกปิดบังหรือซ่อนไว้บางส่วน แต่ถ้าตีนัยได้ตามความหมายดังกล่าวก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
ผู้เล่นจะต้องลบคาแรคเตอร์ดังกล่าวออกไปด้วยตัวเอง
ในกรณีที่ไม่ลบและทางบริษัทได้รับการแจ้งเข้ามาอีก ระดับของโทษที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3

- สแปม -

พฤติกรรมการส่งข้อความที่ไม่มีความหมายซ้ำ ๆ หรือส่งข้อความเป็นจำนวนมากเกินควร ฯลฯ เพื่อขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการสนทนาของผู้เล่นคนอื่น

*ไม่รวมบทสนทนาที่เป็นการพูดคุยที่มีคู่สนทนาตามปกติ

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป

- การปลอมแปลง -

พฤติกรรมการปลอมแปลงหรือแอบอ้างเป็นบุคคลที่สาม การส่งข้อความรุนแรงหยาบคายหรือจงใจให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสีย

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป

- การเชิญชวน -

การส่งข้อความหรือมีพฤติกรรมในการเชิญชวนสอบถามอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

- การซื้อขายด้วยเงินจริง (RMT) -

การซื้อขายไอเท็มหรือค่าเงินในเกมด้วยเงินจริง

*การส่งข้อความหรือบทสนทนาที่เป็นการสนับสนุนการซื้อขายไอเท็มหรือค่าเงินในเกมด้วยเงินจริงก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
ไอเท็มหรือค่าเงินในเกมที่ซื้อขายด้วยเงินจริงจะถูกยึด และผู้ละเมิดจะถูกระงับฟังก์ชันเทรด, ฟังก์ชันมาร์เก็ต รวมถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบถาวร

- การแลกเปลี่ยนไอเท็มและค่าเงินระหว่างเกม -

การแลกเปลี่ยนไอเท็มและค่าเงินในเกมระหว่างแอปพลิเคชันกับเกมออนไลน์อื่น รวมถึงสิ่งของและข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ

*การส่งข้อความหรือบทสนทนาที่เป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนไอเท็มหรือค่าเงินในเกมกับเกมอื่นก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะยึดไอเท็มหรือค่าเงินในเกมกับเกมที่ได้รับมาด้วยการแลกเปลี่ยนกับเกมอื่นได้

- การส่งมอบบัญชีผู้ใช้ให้ผู้อื่น -

การส่งมอบบัญชีผู้ใช้เกมโทรัมออนไลน์แลกเปลี่ยนกับไอเท็มหรือค่าเงินในโทรัมออนไลน์หรือเกมอื่น
การส่งมอบบัญชีผู้ใช้เกมโทรัมออนไลน์แลกเปลี่ยนกับสิ่งของ, เงิน, ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ๆ
การส่งมอบบัญชีผู้ใช้เกมโทรัมออนไลน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าการส่งมอบนั้นจะได้รับสิ่งตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

*การส่งข้อความหรือบทสนทนาที่เป็นการสนับสนุนการส่งมอบบัญชีผู้ใช้ให้ผู้อื่นก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน
*แม้ว่าผู้ที่ส่งมอบให้จะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนก็ถือว่ามีความผิด

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
*ไอเท็มและค่าเงินในเกมอาจถูกยึด ผู้ที่ละเมิดอาจถูกระงับฟังก์ชันเทรด, ฟังก์ชันมาร์เก็ต รวมถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบถาวร

- การใช้บัญชีผู้ใช้ร่วมกับผู้อื่น -

การใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันร่วมกันหลายคน หรือการอนุญาตให้บุคคลที่สามมาใช้ข้อมูลของตนเอง รวมถึงการใช้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกัน

*บทลงโทษจะถูกบังคับใช้กับบัญชีผู้ใช้ที่ถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกัน ดังนั้นขอความกรุณารักษาบัญชีผู้ใช้ของตัวเองอย่างเข้มงวด

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป

- การใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดภายในเกม -

การใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาด (Bug) ที่เกิดจากโปรแกรมภายในเกมเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าประสบการณ์หรือไอเท็มภายในเกม ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือโดยบังเอิญก็ตาม
การส่งข้อความหรือบทสนทนาภายในเกมที่อาจเป็นเหตุให้การทุจริตแพร่กระจายออกไปก็ถือว่ามีความผิด

*หากผู้เล่นพบความผิดปกติหรือสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อผิดพลาดภายในเกม โปรดหยุดใช้ฟังก์ชันนั้นแล้วรีบแจ้งให้ทีมงานทราบผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถามโดยทันที

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะนำสิ่งที่ผู้เล่นได้ไปจากความผิดปกติหรือบัคของโปรแกรมกลับคืนมา

- การใช้โปรแกรมทำทุจริต -

การใช้โปรแกรมภายนอกที่บริษัทไม่อนุญาตเพื่อแก้ไข, เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือทำให้เกมทำงานผิดปกติ

*ผู้ที่สร้างหรือแจกจ่ายโปรแกรมที่ใช้ทำทุจริต รวมถึงการส่งข้อความหรือบทสนทนาเกี่ยวกับการใช้งานก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะนำสิ่งที่ผู้เล่นได้ไปจากใช้โปรแกรมเพื่อทำทุจริตกลับคืนมา

*หากทีมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยทุจริต ก็มีสิทธิ์เรียกกลับคืนมาได้เช่นเดียวกัน

- การใช้งาน BOT -

การใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือควบคุมคาแรคเตอร์ให้เคลื่อนไหวโดยไม่มีผู้เล่นบังคับอยู่
หากมีการตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือมีพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นว่าจะกระทำ จะมีการลงโทษตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานหรือมาตรการสำหรับผู้ละเมิด

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
*ไอเท็มและค่าเงินในเกมทั้งหมดอาจถูกเรียกคืน ผู้ที่ละเมิดจะถูกระงับฟังก์ชันเทรด, ฟังก์ชันมาร์เก็ต รวมถึงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องแบบถาวร

- การฉ้อโกง -

การนำไอเท็มหรือค่าเงินในเกมของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองด้วยการหลอกลวง หรือใช้ฟังก์ชันเทรด รวมถึงฟังก์ชันประเภทเดียวกันเปลี่ยนแปลงราคาโดยเจตนา

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
*ไอเท็มและค่าเงินในเกมอาจถูกยึด ผู้ที่ละเมิดจะถูกระงับฟังก์ชันเทรด, ฟังก์ชันมาร์เก็ต รวมถึงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องแบบถาวร

- การกระทำที่อาจก่อให้เกิดคดีอาญา -

ข้อความหรือการกระทำที่อาจนำไปสู่คดีอาญา เช่น การฆาตกรรม, ฆ่าตัวตาย หรือการก่อการร้าย

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป
ผู้ละเมิดจะถูกระงับการใช้บริการแอปพลิเคชันในทันที และจะมีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

- การรายงานโดยมีเจตนามุ่งร้าย -

การส่งข้อมูลหรือการรายงานเข้ามาเป็นจำนวนมากเกินปกติ, การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ, การรายงานข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกม

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป

- การกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน -

การแอบอ้างหลอกลวงผู้อื่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ GM, ทีมงาน หรือเป็นพนักงานของทางบริษัท
ส่งข้อความหรือมีพฤติกรรมขัดขวางการจัดแคมเปญหรืออีเว้นท์โดยเจตนา
เพิกเฉยต่อการตักเตือนและคำสั่งของ GM หรือทีมงาน

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป

- การขัดขวางการทำงานของบริษัท -

การข่มขู่หรือการกระทำใด ๆ ที่การขัดขวางการทำงานของทางบริษัท

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป

以上


นอกจากนี้พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งาน
และหากผู้เล่นมีพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นว่าอาจทำการละเมิดบริษัทก็มีสิทธิ์ระงับการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่นเดียวกัน
บริษัทสามารถทำการแก้ไข, เพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับผู้ละเมิดโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเช่นเดียวกับข้อกำหนดการใช้งาน

ประกาศใช้: 22 กรกฎาคม 2014
แก้ไข: 1 มิถุนายน 2016
แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2017