[แก้ไข]ขอความกรุณาให้ท่านที่ใช้ iOS13 หรือต่ำกว่าทำการ “อัปเดต OS”


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเล่นโทรัมออนไลน์เสมอมา

ทางบริษัทได้ทำการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอเพื่อให้นักผจญภัยทุกท่านได้สนุกสนานกับโทรัมออนไลน์อย่างเต็มที่

เพื่อให้เล่นโทรัมออนไลน์ในเวอร์ชัน iOS ได้อย่างราบรื่นต่อไป สำหรับผู้ที่ใช้ iOS 13 หรือต่ำกว่า โปรดอัปเดต iOS ที่ใช้งานอยู่

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการอัปเดต iPhone หรือ iPad ให้เป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ "เว็บไซต์ของ Apple"

หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ต่ำกว่า iOS 13 หรือไม่รองรับ iPadOS


โทรัมออนไลน์จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ต่ำกว่า iOS 13 หรือไม่รองรับ iPadOS ได้อีกต่อไป เนื่องจากการอัปเดตสภาพแวดล้อมในการพัฒนาใหม่จะทำการอัปเดตในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2024

จากการอัปเดตสภาพแวดล้อมในการพัฒนาที่กำหนดไว้ในเดือนเมษายน 2024 จะทำให้โทรัมออนไลน์เวอร์ชัน iOS ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ iOS 13 หรือต่ำกว่า และ iPadOS ที่ไม่รองรับได้อีก

เมื่อมีการอัปเดตตามกำหนดในเดือนเมษายน 2024 นักผจญภัยที่ใช้ iOS 13 หรือต่ำกว่าและอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ iPadOS จะไม่สามารถอัปเดตแพทช์ใหม่จาก App Store และไม่สามารถเข้าสู่ระบบโทรัมออนไลน์สำหรับ iOS ได้

หากคุณต้องการเล่นโทรัมออนไลน์เวอร์ชัน iOS ต่อไป โปรดใช้อุปกรณ์ที่รองรับ iPadOS และ iOS 14 ขึ้นไป

คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่รองรับ iPadOS และ iOS 14 ขึ้นไปได้ที่ "เว็บไซต์ของ Apple"

ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและระบบปฏิบัติการที่รองรับตามความจำเป็น
จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือมา ณ ที่นี้

กลับไปบนสุด