เกี่ยวกับการตอบคำถามระหว่างวันหยุดยาว


ขอบคุณทุกท่านให้การสนับสนุน"โทรัมออนไลน์ (Toram Online)" เสมอมา

29 เมษายน 2024 (วันอังคาร) ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2024 (วันจันทร์)

ท่านสามารถส่งแบบสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา แต่การตอบคำถามจะเริ่มตอบในที่ 7 พฤษภาคม 2024(วันอังคาร)

และขอให้ท่านโปรดเข้าใจว่าการตอบคำถามจะใช้เวลานานกว่าช่วงเวลาที่เปิดให้บริการปกติ

ทางทีมงานต้องขออภัยที่ทำให้ท่านได้รับความไม่สะดวก

สำหรับการดูแลเซิฟเวอร์ยังคงทำงานเป็นปกติตลอดช่วงวันหยุด

กลับไปด้านบน