กาชาโคลาโบ "โนเกม โนไลฟ์" x "Toram Online" ครั้งที่ 3 มาแล้ว


เปิดตัวกาชาโคลาโบ "โนเกม โนไลฟ์" x "Toram Online" ครั้งที่ 3

อย่าพลาดที่จะเป็นเจ้าของกาชาลิมิเต็ดสุดพิเศษ
*คุณสามารถซื้อกาชาโคลาโบ "โนเกม โนไลฟ์" x "Toram Online" ได้จากเมนู > ร้านค้าออร์บ > ร้านค้าออร์บ / กาชา

ถ้ามีอวาตาร์นี้อยู่ในครอบครอง เมื่อเอาชนะในอีเว้นท์โคลาโบคุณจะได้โบนัสเป็นไอเท็ม "หน้าไดอารี"

แนะนำอวาตาร์
ชิโระ


ชุดชิโระ (บน)
ชุดชิโระ (ล่าง)
ทรงผมชิโระ
ชิโระเฟส

สเตฟ


ชุดสเตฟ (บน)
ชุดสเตฟ (ล่าง)
ทรงผมสเตฟ
สเตฟเฟส

อิสึนะ


ชุดอิสึนะ (บน)
ชุดอิสึนะ (ล่าง)
ทรงผมอิสึนะ
อิสึนะเฟส

จิบริล


ชุดจิบริล (บน)
ชุดจิบริล (ล่าง)
ทรงผมจิบริล
จิบริลเฟส

ฟีล


ชุดฟีล (บน)
ชุดฟีล (ล่าง)
ทรงผมฟีล
ฟีลเฟส

คลามี่


ชุดคลามี่ (บน)
ชุดคลามี่ (ล่าง)
ทรงผมคลามี่
คลามี่เฟส

เทโตะ


ชุดเทโตะ (บน)
ชุดเทโตะ (ล่าง)
ทรงผมเทโตะ
เทโตะเฟส

คะแนนโบนัส


ถ้ามีอวาตาร์โคลาโบ "โนเกม โนไลฟ์" x "Toram Online" อยู่ในครอบครอง เมื่อเอาชนะในอีเว้นท์โคลาโบคุณจะได้โบนัสเป็นไอเท็ม "หน้าไดอารี"
ชุดชิโระ (บน)+10% คะแนนโบนัส
ชุดชิโระ (ล่าง)+6% คะแนนโบนัส
ทรงผมชิโระ+2% คะแนนโบนัส
ชิโระเฟส+2% คะแนนโบนัส
ชุดสเตฟ (บน)+10% คะแนนโบนัส
ชุดสเตฟ (ล่าง)+6% คะแนนโบนัส
ทรงผมสเตฟ+2% คะแนนโบนัส
สเตฟเฟส+2% คะแนนโบนัส
ชุดอิสึนะ (บน)+10% คะแนนโบนัส
ชุดอิสึนะ (ล่าง)+6% คะแนนโบนัส
ทรงผมอิสึนะ+2% คะแนนโบนัส
อิสึนะเฟส+2% คะแนนโบนัส
ชุดจิบริล (บน)+10% คะแนนโบนัส
ชุดจิบริล (ล่าง)+6% คะแนนโบนัส
ทรงผมจิบริล+2% คะแนนโบนัส
จิบริลเฟส+2% คะแนนโบนัส
ชุดฟีล (บน)+10% คะแนนโบนัส
ชุดฟีล (ล่าง)+6% คะแนนโบนัส
ทรงผมฟีล+2% คะแนนโบนัส
ฟีลเฟส+2% คะแนนโบนัส
ชุดคลามี่ (บน)+10% คะแนนโบนัส
ชุดคลามี่ (ล่าง)+6% คะแนนโบนัส
ทรงผมคลามี่+2% คะแนนโบนัส
คลามี่เฟส+2% คะแนนโบนัส
ชุดเทโตะ (บน)+10% คะแนนโบนัส
ชุดเทโตะ (ล่าง)+6% คะแนนโบนัส
ทรงผมเทโตะ+2% คะแนนโบนัส
เทโตะเฟส+2% คะแนนโบนัส
ชุดโซระ (บน)
*สามารถรับรางวัลโคลาโบได้ที่สถานที่แลกรางวัล
+5% คะแนนโบนัส
ชุดโซระ (ล่าง)
*สามารถรับรางวัลโคลาโบได้ที่สถานที่แลกรางวัล
+5% คะแนนโบนัส
ทรงผมโซระ
*สามารถรับรางวัลโคลาโบได้ที่สถานที่แลกรางวัล
+5% คะแนนโบนัส
โซระเฟส
*สามารถรับรางวัลโคลาโบได้ที่สถานที่แลกรางวัล
+5% คะแนนโบนัส

*จำนวนโบนัสที่เพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของอวาตาร์โคลาโบที่คุณมี
แต่โปรดระวังว่าโบนัสจะไม่ทับซ้อนกันแม้ว่าคุณจะมีอวาตาร์โคลาโบหลายแบบก็ตาม

ระยะเวลาในการจำหน่าย


ตั้งแต่: วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2024 เวลา 16.00 น. (JST/GMT+9)
ถึง: วันพฤหัสที่ 27 มิ.ย. 2024 ก่อนเริ่มปิดปรับปรุงระบบ

หมายเหตุ


*"ตั๋วอาวาตาร์" ไม่สามารถใช้กับกาชาโคลาโบ "โนเกม โนไลฟ์" x "Toram Online"
*คุณจะได้ 1 ไอเท็มโดยการสุ่มจากในรายการทุกครั้งที่เปิดกาชา
*คุณสามารถตรวจสอบอวาตาร์ที่ได้รับจากเมนู > คาแรคเตอร์ > อุปกรณ์ > อวาตาร์
*อวาตาร์โคลาโบสามารถติดตั้งได้ทั้งคาแรคเตอร์ชายและหญิง แต่รูปลักษณ์อวาตาร์ของทั้งสองเพศจะเหมือนกัน
*คุณสามารถซื้อ เปิดx1 ด้วย ออร์บx3 หรือ เปิดx11 ด้วย ออร์บx30
*อัตราการสุ่มอวาตาร์จะเปลี่ยนไปตามเนื้อหาของแคมเปญ
หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการสุ่มจะมีการประกาศให้ทราบ
*อัตราการสุ่มของไอเท็มในแต่ละกาชาจะถูกตั้งไว้แตกต่างกัน
*ระดับความหายาก (จำนวนดาว) ของสองไอเท็มที่แตกต่างกันอาจเหมือนกัน แต่โอกาสที่จะสุ่มได้อาจแตกต่างกัน
*มีโอกาสได้รับไอเท็มซ้ำกันเมื่อเปิดกาชาหลายครั้ง

©2014 Yuu Kamiya,PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION MEDIAFACTORY/NO GAME NO LIFE PARTNERS